...stała opieka nad zasobami IT

Dla firm które oczekują stałej opieki serwisowej oferujemy możliwość podpisania umowy i świadczenia kompleksowych usług z zakresu teleinformatyki.

W ramach umowy zapewniamy stałą gotowość podjęcia działań serwisowych w przypadku awarii. Jednakże naszym podstawowym celem jest niedopuszczanie do takich sytuacji... Stałe kontrole, przeglądanie dzienników wydajności systemów, dozór nad sprzętem pozwalają ograniczyć takie sytuacje do minimum.

Firmy takie mogą liczyć na priorytetową obsługę w przypadku sytuacji kryzysowych.